bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0884 241 988
партньор на Porfi Beach hotel

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за хотелски резервации

1. Тези общи условия се отнасят за всички резервации за хотел, направени в този уеб сайт.

2. Цялата персонална информация, която се въвежда в резервационната система, се използва само и единствено за нуждите на резервацията.

3. Направената от Вас резервация е валидна само след получаване на ваучер за хотелско настаняване на посочен от Вас email адрес.

4. След като бъде заплатена дадена резервация, тя е обвързваща. В сила влизат всички условия за промяна и анулация на резервацията. В случай, че агенцията не получи пълната сума за направената резервация до крайния срок за анулация без неустойка, агенцията има право да анулира резервацията.

5.1. Заплащането се извършва еднократно или разсрочено.

5.2. Ако извършвате резервация през последните 20 дни преди планираната дата на настаняване, при наличие на свободни места, следва да заплатите изцяло Вашата резервация незабавно.

5.3. В случаите, когато резервацията е със статус "non-refundable" (неустойката е 100% към момента на нейното потвърждение), е необходимо незабавно плащане на пълната стойност на резервацията.

6. Всички условия за заплащане и анулация на конкретна резервация са посочени в писмен вид в съответната заявка.

7. В случай, че клиентът не е извършил плащане или е нарушил сроковете за заплащане, агенцията има право без съгласието на клиента, да анулира резервацията. В този случай агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетения или неустойки.

8. В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи агенцията да изпълни заявените услуги в посочените срокове по независещи от агенцията причини, тя може без съгласието на клиентите, без да носи отговорност за това, да направи следните промени, които клиентът приема, че не представляват значителна промяна в някоя от клаузите на договора:
- Да промени хотела, в който се настаняват клиентите с хотел от същата категория или по-висока, при същите условия на настаняване и при същия пансионат; В тези случаи агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетение или неустойки.
Ако поради независеща от агенцията причини направена резервация бъде анулирана, агенцията възстановява заплатената от клиента сума и не дължи допълнителни обезщетения за това.

9. В случаите, в които резервацията е със статус "с потвърждение", е необходимо допълнително потвърждение от страна на агенцията за наличието на свободни места. Клиентът се задължава да спази посочените в т. 5 и т. 6. срокове на плащане. плащане.

10. Всяка анулация на конкретна резервация трябва да бъде направена в писмен вид в офиса, където е заплатена резервацията или чрез подаване на заявка за на email адреса на на агенцията. Задължително условие е съобщаването на номера на резервацията.

11. Крайната цена на резервацията се отнася за избраните от Вас брой, видове стаи, посочения период на настаняване и като правило не включва местни такси. Тези такси се заплащат от клиентите на рецепцията на хотела. Пансионатът на хранене е посочен за всяка конкретна резервация. Там, където в цената има включена закуска, обяд или вечеря е упоменато изрично. В случай, че има възможност да се заяви хранене срещу допълнително заплащане, това е посочено в самата заявка за резервация.

12. При желание за настаняване в стая с три легла, туристите следва да имат предвид, че третото легло в повечето хотели и средства за настаняване представлява сгъваемо легло, разтегателен диван или походно легло /т.е. не е редовно легло/. Добавянето на допълнително легло намалява пространството в стаята и създава неудобство и за тримата туристи. Не се препоръчва настаняване на други туристи на допълнително легло, освен деца до 12 години.

13. Всички специални изисквания към хотела се потвърждават от хотела на място, при възможност. Ако тези допълнителни предпочитания изискват допълнително плащане, то следва да бъде направено на място, при настаняването.

14. За деца до 12 г. се прилагат специални отстъпки. За да ползвате тези отстъпки е необходимо при резервацията да посочите възрастта на детето към датата на напускане на хотела. В случай, че информацията е некоректна, клиентът заплаща разликата до пълната стойност на резервацията.

15. За деца под 18 г., пътуващи в чужбина сами или с единия от родителите, е необходима нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с посочен телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и копие следва да се носят от туристите по време на пътуването. При неизпълнение на тези условия, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

16. Категорията на хотелите е определена според законодателните особености на съответната държава. Информацията за удобствата и услугите, които предлага всеки хотел, е осигурена от самите хотели към датата на включването им в резервационната система и агенцията не носи отговорност при несъответстие с предварително обявената информация за тях.

17. Туристът следва да има предвид, че настаняването в хотелите като правило е след 14 ч. Освобождаването на стаите, след последната нощувка е до 11 ч. В случай, че предвиждате да се настаните в избрания от Вас хотел късно вечерта (след 22 ч.), следва да се свържете с хотела и лично да предупредите на рецепцията. Всички обявени часове са в местно за дестинацията време.

18. Агенцията не носи отговорност за проблеми, свързани с настаняване на домашни любимци, в случай че не са уточнени в писмен вид в хода на резервацията.

19. Агенцията не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела.

20. Агенцията не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на услугата, при непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на агенцията или нейните контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

21. Агенцията не носи отговорност при неправилно попълване на бланката за резервация от страна на клиента. Неправилното попълване на името при пътуване в чужбина може да доведе до отказ на граничните власти да бъдете допуснати в съответната страна и отказ за настаняване.

22. Агенцията не носи отговорност, не обезщетява и не компенсира туристите, които са се отказали от ползването на услугата или на част от нея. Агенцията не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън заплатената услуга.

23. Агенцията не носи отговорност пред туриста при неиздаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза на туриста, не се възстановяват внесените суми. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на туриста в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква, услугата се анулира и се удържат предвидените неустойки, посочени в т.5 и т.6.

24. Агенцията не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи и не обезщетява клиентите, независимо от това, че поради тези действия те са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга.

25. При нанесени щети на ползваните хотели, конкретният извършител или извършители поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изиска от потърпевшия. Агенцията не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения, при евентуална промяна на графика и съдържанието на заявените услуги, включително и на туристи, които не са отговорни за щетата, но ползват услугата съвместно с отговорното за щетата лице.

26. Агенцията не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън заплатения пансион, независимо дали те са поръчани или не от клиента.

27. При направена хотелска резервация може да бъде добавен индивидуален или групов трансфер срещу допълнително заплащане.
Трансфери, които не са ползвани по вина на клиента / авиокомпанията / автобусният или жп превозвач / фериботната компания и други доставчици на услуги не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна.

28. При неточно изпълнение на услугата, КЛИЕНТЪТ се задължава да уведоми незабавно АГЕНЦИЯТА. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга форма, включително чрез електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.

29. Клиентът има право в 14-дневен срок след ползване на услугата да направи рекламация относно предоставената услуга в писмена или устна форма в офиса, в който е заплатена резервацията или на email office@profitours.bg. Клиентът има право на компенсация до размера на първата нощувка. За рекламации на услуги, избрани на място, агенцията не носи отговорност. Рекламациите се разглеждат в срок до 14 (четиринадесет) дни след получаването им.

30. Пътуващият има право да прекрати едностранно Договора за хотелско настаняване с писмено уведомление до Туроператора без да дължи такса за прекратяването на Договора, ако към момента на изпълнението на туристическия пакет в мястото на дестинацията, или в непосредствена близост до него, настъпят извънредни и непреодолими обстоятелства, като война, терористични актове, земетресения, наводнения, други природни бедствия, епидемии от острозаразни болести или други подобни обстоятелства, които правят невъзможно безопасното пътуване до дестинацията, съответно правят невъзможен безопасния престой на мястото на дестинацията, съгласно договореното в Договора за туристически пакет. При прекратяване на Договора по тази точка Туроператорът се задължава да възстанови на Пътуващия заплатените от последния суми по Договора, като се приспаднат вече направените от Туроператора разходи за изпълнението на Договора към момента на получаване на уведомлението.

31. В случай на възникване на съдебен спор, той се разрешава от Арбитражен съд - София.

32. За неуредени и други въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон и останалото действащо законодателство на Република България.

Запознат съм с общите условия и ги приемам.

Porfi Beach hotel - Халкидики / Ситония, Никити

3* Порфи Бийч е идеален за Вашата почивка. Хотелът се състои от основна сграда и две двуетажни престройки. Хотелът е оборудван с ресторант /полупансионът включва континентална закуска, вечеря на блок маса/, таверна, Интернет /заплаща се допълнително/, мини супермаркет и паркинг. Можете да оставите своите вещи в сейф на рецепцията.

Местоположение на Porfi Beach hotel, Халкидики

На полуостров Ситония, Халкидики, спокойно ваканционно кътче, заобиколено от борови дървета, сред чудни градини, разнообразна средиземноморска растителност и палми ще откриете 3* Porfi хотел. Той е разположен непосредствено до божествени плажове, на около 3км от Никити, 2.5км от Метаморфоси, 25км от Нео Мармарас. Спирката на автобусите се намира на около 50м от хотела.

разстояние до супермаркет: 0 m mini market


Удобства в Porfi Beach hotel

3* Порфи Бийч, Халкидики разполага с басейн с тераса, шезлонги, чадъри, баскетболно игрище, дартс, тенис на маса, бар на басейна с оригинална тераса и настаняване на стара рибарска лодка, запленяващи морски пейзажи. Моля, имайте предвид, че билярдът, тенис на корт, чадъри на плажа и наемът на велосипеди се предлагат срещу допълнително заплащане. За децата хотелът предлага басейн за деца и игрище.

Стаи и настаняване в Porfi Beach hotel

3* Порфи Бийч, Халкидики разполага с 80 стаи, обзаведени в типичен гръцки стил, баня, тоалетна, сешоар, телефон, кабелна телевизия, хладилник, климатик, балкон или тераса.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

596лв
477лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
383лв
307лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
739лв
591лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
1059лв
847лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
444лв
356лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
302лв
242лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
1164лв
931лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
1519лв
1215лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
652лв
521лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
936лв
749лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
732лв
586лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
945лв
756лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
931лв
745лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
1215лв
972лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
215лв
172лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
322лв
257лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1945лв
1556лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
2567лв
2053лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
349лв
279лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
456лв
365лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
456лв
365лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
349лв
279лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
3289лв
2631лв
8-15 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-20%
4159лв
3328лв
8-15 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
319лв
256лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
497лв
398лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
2617лв
2094лв
15-22 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
3488лв
2790лв
15-22 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1519лв
1215лв
2-12 Сеп
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
1164лв
931лв
2-12 Сеп
на човек

10 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
1169лв
935лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
1489лв
1191лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
4159лв
3328лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
3289лв
2631лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
1947лв
1558лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
2391лв
1913лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
1042лв
834лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
1309лв
1047лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
2249лв
1799лв
30.08-14.09
на човек

15 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
1717лв
1373лв
30.08-14.09
на човек

15 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
524лв
419лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
737лв
590лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1488лв
1190лв
15-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
2110лв
1688лв
15-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
611лв
489лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
860лв
688лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
1118лв
894лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
1437лв
1150лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1732лв
1386лв
30.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
2265лв
1812лв
30.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
3325лв
2660лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
2685лв
2148лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
1193лв
954лв
30.09-12.10
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
767лв
613лв
30.09-12.10
на човек

12 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
3194лв
2555лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
614лв
491лв
16-21 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
437лв
349лв
16-21 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
2447лв
1958лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
3894лв
3115лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
4783лв
3826лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
1063лв
851лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
815лв
652лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
992лв
793лв
22-28 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
672лв
538лв
22-28 Сеп
на човек

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
611лв
489лв
9-16 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
860лв
688лв
9-16 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
1748лв
1398лв
16-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
2282лв
1825лв
16-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
614лв
491лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
437лв
349лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
976лв
781лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
728лв
582лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
2771лв
2217лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
2237лв
1790лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
1397лв
1117лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
1823лв
1458лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
1063лв
851лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
815лв
652лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
6158лв
4926лв
8-18 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
4914лв
3931лв
8-18 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-20%
4539лв
3631лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
3792лв
3034лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-20%
954лв
763лв
23-29 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
634лв
507лв
23-29 Сеп
на човек

6 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
3097лв
2478лв
22-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
2491лв
1993лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
3968лв
3174лв
22-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1869лв
1495лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
2189лв
1751лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
1656лв
1325лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
698лв
559лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
911лв
729лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
608лв
486лв
3-7 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
466лв
372лв
3-7 Юли
на човек

4 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
3289лв
2631лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
4159лв
3328лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
900лв
720лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
1113лв
890лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1695лв
1356лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
2121лв
1697лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
1432лв
1146лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
1805лв
1444лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1280лв
1024лв
26.08-06.09
на човек

11 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
1671лв
1337лв
26.08-06.09
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
343лв
274лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
520лв
416лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
544лв
435лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
366лв
293лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
437лв
349лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
614лв
491лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
2096лв
1677лв
4-27 Юни
на човек

23 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
2913лв
2330лв
4-27 Юни
на човек

23 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
2447лв
1958лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
437лв
349лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
2738лв
2190лв
15-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
614лв
491лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
2098лв
1678лв
15-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
3194лв
2555лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
2738лв
2190лв
16-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
2098лв
1678лв
16-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
737лв
590лв
17-23 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
524лв
419лв
17-23 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
3471лв
2777лв
20-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
2583лв
2066лв
20-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
2643лв
2114лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
698лв
559лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
2021лв
1617лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
4475лв
3580лв
24.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
5542лв
4434лв
24.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
911лв
729лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
3289лв
2631лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
4159лв
3328лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
3021лв
2416лв
29.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
2310лв
1848лв
29.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
3398лв
2718лв
4-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
2598лв
2079лв
4-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
2021лв
1617лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
116лв
93лв
7-8 Юли
на човек

1 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
2643лв
2114лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
152лв
122лв
7-8 Юли
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
5417лв
4334лв
14-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
4529лв
3623лв
14-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
1113лв
890лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
900лв
720лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
1298лв
1039лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1050лв
840лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
4425лв
3540лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
3680лв
2944лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-20%
2366лв
1892лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
2845лв
2276лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
900лв
720лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
1113лв
890лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
2213лв
1770лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
1840лв
1472лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
2709лв
2167лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
3330лв
2664лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
5257лв
4206лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
6322лв
5057лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
3891лв
3112лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
3250лв
2600лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
900лв
720лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
1113лв
890лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1050лв
840лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
1298лв
1039лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
1947лв
1558лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
2391лв
1913лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
1840лв
1472лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
2213лв
1770лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1298лв
1039лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1050лв
840лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%
949лв
759лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%
1197лв
958лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
793лв
634лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
616лв
492лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
1732лв
1386лв
26.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
2265лв
1812лв
26.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
1063лв
851лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
815лв
652лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
128лв
102лв
28-30 Май
на човек

2 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
199лв
159лв
28-30 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
430лв
344лв
30.05-05.06
на човек

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
643лв
515лв
30.05-05.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
501лв
401лв
2-8 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
714лв
571лв
2-8 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
611лв
489лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
860лв
688лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
437лв
349лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
614лв
491лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
1223лв
978лв
8-22 Юни
на човек

14 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
1720лв
1376лв
8-22 Юни
на човек

14 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
1488лв
1190лв
9-16 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%
2110лв
1688лв
9-16 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
1455лв
1164лв
14-29 Юни
на човек

15 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
1988лв
1590лв
14-29 Юни
на човек

15 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1257лв
1006лв
15-25 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
4661лв
3729лв
15-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
3594лв
2875лв
15-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
903лв
722лв
15-25 Юни
на човек

10 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%
3680лв
2944лв
19-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
2809лв
2247лв
19-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
643лв
515лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
466лв
373лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
2157лв
1726лв
22-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
2937лв
2349лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
2868лв
2295лв
22-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
3684лв
2947лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1367лв
1094лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
1812лв
1449лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
1063лв
851лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
759лв
608лв
24-29 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
582лв
466лв
24-29 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
815лв
652лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
4963лв
3970лв
25.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
3898лв
3118лв
25.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
1164лв
931лв
26.06-06.07
на човек

10 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
1519лв
1215лв
26.06-06.07
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
2643лв
2114лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
1364лв
1091лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
2021лв
1617лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
4159лв
3328лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
1063лв
851лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
2339лв
1871лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
2978лв
2382лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
815лв
652лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
3289лв
2631лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
1737лв
1390лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
3597лв
2878лв
1-11 Юли
1 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
2819лв
2255лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
2887лв
2310лв
1-11 Юли
1 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-20%
289лв
231лв
1-2 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
2021лв
1617лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
2643лв
2114лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
3565лв
2852лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
378лв
302лв
1-2 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
1364лв
1091лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
1737лв
1390лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
3565лв
2852лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
2819лв
2255лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
1063лв
851лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
815лв
652лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
3132лв
2506лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
3879лв
3104лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
3478лв
2782лв
7-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
4455лв
3564лв
7-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
582лв
466лв
8-13 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
698лв
559лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
815лв
652лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
911лв
729лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
759лв
608лв
8-13 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1063лв
851лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1110лв
888лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
1377лв
1101лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1854лв
1484лв
16-26 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
1500лв
1200лв
16-26 Юли
на човек

10 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%
5329лв
4263лв
19-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
4334лв
3467лв
19-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%
5417лв
4334лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
6484лв
5187лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
4539лв
3631лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
2709лв
2167лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
1350лв
1080лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
1669лв
1335лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
3330лв
2664лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
3792лв
3034лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-20%
3115лв
2492лв
23-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
3826лв
3061лв
23-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
3792лв
3034лв
28.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
4539лв
3631лв
28.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
1050лв
840лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-20%
1298лв
1039лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
3793лв
3034лв
2-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
3154лв
2523лв
2-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
1113лв
890лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
900лв
720лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%
3792лв
3034лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
4539лв
3631лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
542лв
433лв
8-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
666лв
533лв
8-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
4634лв
3707лв
10-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
5523лв
4418лв
10-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
4334лв
3467лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
5187лв
4150лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
2391лв
1913лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
1947лв
1558лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
1568лв
1255лв
20-29 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1249лв
999лв
20-29 Авг
на човек

9 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%
983лв
786лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
1231лв
985лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
3709лв
2967лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
2963лв
2370лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
1397лв
1117лв
26.08-07.09
на човек

12 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
1823лв
1458лв
26.08-07.09
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
1241лв
993лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
3480лв
2784лв
26.08-01.10
на човек

36 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
4758лв
3806лв
26.08-01.10
на човек

36 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
974лв
780лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
1063лв
851лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
815лв
652лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
698лв
559лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
5168лв
4135лв
1-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-20%
582лв
466лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
6536лв
5229лв
1-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
911лв
729лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
759лв
608лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
699лв
559лв
15-23 Сеп
на човек

8 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
983лв
786лв
15-23 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
795лв
636лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
1148лв
919лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
-20%
1682лв
1345лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
529лв
423лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
696лв
557лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
447лв
358лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
620лв
496лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
743лв
594лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
407лв
325лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
494лв
395лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
3592лв
2873лв
01.06-08.07
на човек

37 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
4905лв
3924лв
01.06-08.07
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
524лв
419лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
491лв
393лв
3-7 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
737лв
590лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
349лв
280лв
3-7 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%
614лв
491лв
4-9 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
437лв
349лв
4-9 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
614лв
491лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
437лв
349лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
369лв
295лв
7-10 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
262лв
210лв
7-10 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
1275лв
1020лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
1808лв
1447лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
1180лв
944лв
8-14 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
861лв
689лв
8-14 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
1474лв
1179лв
10-16 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
737лв
590лв
10-16 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
524лв
419лв
10-16 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
1206лв
965лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1048лв
839лв
10-16 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
850лв
680лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
860лв
688лв
16-23 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
850лв
680лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
611лв
489лв
16-23 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
1063лв
850лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
1206лв
965лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1275лв
1020лв
16-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
1808лв
1447лв
16-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1507лв
1206лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
2631лв
2105лв
17-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
860лв
688лв
17-24 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
3032лв
2425лв
17-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-20%
3920лв
3136лв
17-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
611лв
489лв
17-24 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
1921лв
1537лв
17-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
3888лв
3110лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
4955лв
3964лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
614лв
491лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
437лв
349лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
582лв
466лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
795лв
636лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
2317лв
1854лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%
3063лв
2450лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
2839лв
2271лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
3586лв
2869лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1406лв
1125лв
22-29 Юни
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
1634лв
1307лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
2130лв
1704лв
22.06-01.07
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1261лв
1009лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-20%
1655лв
1324лв
22-29 Юни
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
1651лв
1321лв
22.06-01.07
на човек

9 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-20%
3567лв
2854лв
22-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
4562лв
3649лв
22-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
8223лв
6578лв
23.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
882лв
706лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
669лв
535лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%
3283лв
2627лв
23.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
1490лв
1192лв
23.06-03.07
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
1135лв
908лв
23.06-03.07
на човек

10 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
3035лв
2428лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
2502лв
2002лв
23.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
3781лв
3025лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
6482лв
5186лв
23.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
1790лв
1432лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
3325лв
2660лв
24-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
2685лв
2148лв
24-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
2217лв
1773лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
582лв
466лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
1048лв
838лв
25.06-04.07
на човек

9 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
7160лв
5728лв
25.06-15.07
2 възрастни, 2 деца

20 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
759лв
608лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
698лв
559лв
25.06-01.07
на човек

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
2237лв
1790лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
911лв
729лв
25.06-01.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1367лв
1094лв
25.06-04.07
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
2771лв
2217лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
8937лв
7149лв
25.06-15.07
2 възрастни, 2 деца

20 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
1732лв
1386лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
2265лв
1812лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
3021лв
2416лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
2310лв
1848лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
1063лв
851лв
28.06-05.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
3398лв
2718лв
28.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
815лв
652лв
28.06-05.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
3021лв
2416лв
28.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
2598лв
2079лв
28.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
2310лв
1848лв
28.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
1432лв
1146лв
29.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
2145лв
1716лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
1716лв
1373лв
29.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
1559лв
1247лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
1790лв
1432лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
1985лв
1588лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
447лв
358лв
30.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
1888лв
1510лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
554лв
443лв
30.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1444лв
1155лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
1444лв
1155лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
3176лв
2541лв
1-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
3118лв
2495лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
3970лв
3176лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
594лв
475лв
1-2 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
470лв
376лв
1-2 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
1879лв
1504лв
1-5 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
4153лв
3323лв
1-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
1888лв
1510лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
2377лв
1901лв
1-5 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
1629лв
1304лв
2-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
3879лв
3104лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
2126лв
1701лв
2-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
815лв
652лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
3132лв
2506лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
1063лв
851лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
2685лв
2148лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
5542лв
4434лв
3-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
2430лв
1944лв
3-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
3325лв
2660лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
1862лв
1490лв
3-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
4475лв
3580лв
3-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
1063лв
851лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
815лв
652лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
6096лв
4877лв
4-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
4922лв
3938лв
4-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
3879лв
3104лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
3132лв
2506лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
2728лв
2183лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
3474лв
2779лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
931лв
745лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
2265лв
1812лв
6-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1215лв
972лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1732лв
1386лв
6-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-20%
3325лв
2660лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1732лв
1386лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
2685лв
2148лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
2265лв
1812лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
931лв
745лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
1215лв
972лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
2237лв
1790лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
2643лв
2114лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
2771лв
2217лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
2021лв
1617лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
1164лв
931лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
1519лв
1215лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
848лв
679лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
1097лв
877лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
2237лв
1790лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
2771лв
2217лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
1316лв
1053лв
10-18 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
4279лв
3423лв
10-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
2817лв
2253лв
10-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
3457лв
2766лв
10-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1032лв
825лв
10-18 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
3391лв
2712лв
10-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
4480лв
3584лв
12-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
3592лв
2874лв
12-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
2493лв
1994лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
3027лв
2421лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
2077лв
1661лв
13-20 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
5044лв
4035лв
13-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
4519лв
3615лв
13-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
4190лв
3352лв
13-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
3648лв
2919лв
13-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
1704лв
1363лв
13-20 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
3093лв
2474лв
14-24 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
2560лв
2048лв
14-24 Юли
на човек

10 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-20%
1265лв
1012лв
14-21 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1016лв
813лв
14-21 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
1947лв
1558лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
2336лв
1869лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
3996лв
3197лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
2209лв
1767лв
15-19 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
2391лв
1913лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
3115лв
2492лв
15-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
2999лв
2399лв
15-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%
5452лв
4361лв
15-29 Юли
1 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
6696лв
5356лв
15-29 Юли
1 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
3250лв
2600лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
3792лв
3034лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
4539лв
3631лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1854лв
1483лв
15-19 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
2870лв
2296лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
3826лв
3061лв
15-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
3709лв
2967лв
15-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
1298лв
1039лв
19-26 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1050лв
840лв
19-26 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
2870лв
2296лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1577лв
1262лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
1298лв
1039лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
1897лв
1517лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
2336лв
1869лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
1050лв
840лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
4304лв
3443лв
21-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
2225лв
1780лв
21-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
1799лв
1440лв
21-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
4662лв
3730лв
21-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
3505лв
2804лв
21-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
4970лв
3976лв
21-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
6484лв
5187лв
21-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
3792лв
3034лв
21-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
4171лв
3337лв
21-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
5417лв
4334лв
21-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
2213лв
1770лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1050лв
840лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
2529лв
2023лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1840лв
1472лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
2103лв
1682лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
1298лв
1039лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
2336лв
1869лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
3348лв
2678лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
2870лв
2296лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
2726лв
2181лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-20%
2726лв
2181лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
3348лв
2678лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
3348лв
2678лв
26.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
2726лв
2181лв
26.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
3709лв
2967лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1050лв
840лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
1298лв
1039лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
2999лв
2399лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
3348лв
2678лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
2726лв
2181лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
600лв
480лв
29.07-02.08
на човек

4 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
927лв
742лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
742лв
593лв
29.07-02.08
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
2391лв
1913лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
4283лв
3427лв
29.07-09.08
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
1947лв
1558лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
5261лв
4209лв
29.07-09.08
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
750лв
600лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-20%
4783лв
3826лв
1-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
2391лв
1913лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
1947лв
1558лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
3894лв
3115лв
1-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
3792лв
3034лв
2-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
10457лв
8365лв
02.08-09.09
2 възрастни, 1 дете

38 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
13154лв
10524лв
02.08-09.09
2 възрастни, 1 дете

38 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
4539лв
3631лв
2-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
2103лв
1682лв
3-11 Авг
на човек

8 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
2529лв
2023лв
3-11 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
1298лв
1039лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
1050лв
840лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
6230лв
4984лв
5-21 Авг
2 възрастни, 1 дете

16 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
7652лв
6122лв
5-21 Авг
2 възрастни, 1 дете

16 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
3894лв
3115лв
11-21 Авг
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
4783лв
3826лв
11-21 Авг
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
389лв
312лв
12-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
478лв
383лв
12-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
600лв
480лв
13-17 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
742лв
593лв
13-17 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
3792лв
3034лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
4539лв
3631лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
2699лв
2159лв
16-25 Авг
2 възрастни, 3 деца

9 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
3338лв
2670лв
16-25 Авг
2 възрастни, 3 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
4662лв
3730лв
17-24 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
3792лв
3034лв
17-24 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
1840лв
1472лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
2213лв
1770лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
2230лв
1784лв
19-28 Авг
на човек

9 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
2709лв
2167лв
19-28 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
1016лв
813лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
5130лв
4104лв
20-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
1365лв
1092лв
20-30 Авг
на човек

10 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
6197лв
4957лв
20-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
1265лв
1012лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
1720лв
1376лв
20-30 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
1535лв
1228лв
21-30 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
1215лв
972лв
21-30 Авг
на човек

9 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
2567лв
2054лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
2034лв
1627лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
2844лв
2275лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
2222лв
1778лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-20%
1231лв
985лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
1989лв
1591лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1544лв
1235лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
1586лв
1269лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
6096лв
4877лв
26.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
4922лв
3938лв
26.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
4475лв
3580лв
26.08-05.09
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-20%
2506лв
2005лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
3003лв
2402лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
1063лв
851лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
5542лв
4434лв
26.08-05.09
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
815лв
652лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
1048лв
838лв
30.08-08.09
на човек

9 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
1367лв
1094лв
30.08-08.09
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
1063лв
851лв
30.08-06.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
815лв
652лв
30.08-06.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
1519лв
1215лв
31.08-10.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
4988лв
3990лв
31.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1164лв
931лв
31.08-10.09
на човек

10 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
4027лв
3222лв
31.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
4988лв
3990лв
1-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
4027лв
3222лв
1-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-20%
2158лв
1727лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
2887лв
2310лв
1-11 Сеп
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
3776лв
3021лв
1-11 Сеп
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1732лв
1386лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
815лв
652лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
1737лв
1390лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
1364лв
1091лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
456лв
365лв
2-5 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1063лв
851лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
349лв
279лв
2-5 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
349лв
279лв
5-8 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
456лв
365лв
5-8 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
2819лв
2255лв
6-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
304лв
243лв
6-8 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
3565лв
2852лв
6-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
233лв
186лв
6-8 Сеп
на човек

2 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
1005лв
804лв
8-15 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
2971лв
2377лв
8-13 Сеп
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
757лв
605лв
8-15 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
2723лв
2179лв
8-14 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
2349лв
1879лв
8-13 Сеп
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
3469лв
2775лв
8-14 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
2772лв
2218лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
2133лв
1706лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
976лв
781лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
728лв
582лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
786лв
629лв
10-18 Сеп
на човек

8 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
1070лв
856лв
10-18 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
787лв
630лв
13-17 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
574лв
459лв
13-17 Сеп
на човек

4 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
524лв
419лв
13-19 Сеп
на човек

6 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
737лв
590лв
13-19 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
860лв
688лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
611лв
489лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
437лв
349лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
349лв
280лв
16-20 Сеп
на човек

4 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
491лв
393лв
16-20 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
614лв
491лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
565лв
452лв
18-25 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
813лв
650лв
18-25 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
369лв
295лв
20-23 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
262лв
210лв
20-23 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
175лв
140лв
21-23 Сеп
на човек

2 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
494лв
395лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-20%
743лв
594лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
246лв
197лв
21-23 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1151лв
920лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
778лв
622лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
1473лв
1178лв
25.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
940лв
752лв
25.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
1106лв
884лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
1856лв
1485лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
1997лв
1598лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
2352лв
1882лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
1604лв
1283лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1355лв
1084лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
2284лв
1827лв
1-7 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
1356лв
1085лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
928лв
742лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
2817лв
2254лв
1-7 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
1142лв
914лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
2300лв
1840лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
2566лв
2053лв
10-16 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
3099лв
2479лв
10-16 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
3741лв
2993лв
12-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
2994лв
2395лв
12-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
3422лв
2737лв
15-23 Юни
1 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
1995лв
1596лв
15-23 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
3990лв
3192лв
15-23 Юни
1 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
1711лв
1369лв
15-23 Юни
на човек

8 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-20%
3422лв
2737лв
15-23 Юни
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
4416лв
3533лв
15-23 Юни
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
5097лв
4078лв
17-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
5878лв
4702лв
17-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
4943лв
3955лв
18-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
2531лв
2025лв
18-30 Юни
на човек

12 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
3839лв
3071лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
3092лв
2474лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-20%
4144лв
3315лв
18-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
2957лв
2366лв
18-30 Юни
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
11901лв
9520лв
20.06-10.07
2 възрастни, 2 деца

20 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
3288лв
2631лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
10124лв
8099лв
20.06-10.07
2 възрастни, 2 деца

20 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
4035лв
3228лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1797лв
1438лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
1549лв
1239лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
2627лв
2102лв
22-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-20%
3268лв
2614лв
22-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
2723лв
2179лв
23-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
2253лв
1803лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-20%
3363лв
2691лв
23-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
2875лв
2300лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
2794лв
2235лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
1577лв
1262лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
1897лв
1517лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
2349лв
1879лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
3688лв
2950лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
3155лв
2524лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-20%
3289лв
2631лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
3911лв
3129лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
3688лв
2950лв
27.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
3155лв
2524лв
27.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
5348лв
4278лв
28.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
3289лв
2631лв
28.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
4159лв
3328лв
28.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
4229лв
3383лв
28.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%
2819лв
2255лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска