bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0884 241 988
партньор на Porfi Beach hotel

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за хотелски резервации

1. Тези общи условия се отнасят за всички резервации за хотел, направени в този уеб сайт.

2. Цялата персонална информация, която се въвежда в резервационната система, се използва само и единствено за нуждите на резервацията.

3. Направената от Вас резервация е валидна само след получаване на ваучер за хотелско настаняване на посочен от Вас email адрес.

4. След като бъде заплатена дадена резервация, тя е обвързваща. В сила влизат всички условия за промяна и анулация на резервацията. В случай, че агенцията не получи пълната сума за направената резервация до крайния срок за анулация без неустойка, агенцията има право да анулира резервацията.

5.1. Заплащането се извършва еднократно или разсрочено.

5.2. Ако извършвате резервация през последните 20 дни преди планираната дата на настаняване, при наличие на свободни места, следва да заплатите изцяло Вашата резервация незабавно.

5.3. В случаите, когато резервацията е със статус "non-refundable" (неустойката е 100% към момента на нейното потвърждение), е необходимо незабавно плащане на пълната стойност на резервацията.

6. Всички условия за заплащане и анулация на конкретна резервация са посочени в писмен вид в съответната заявка.

7. В случай, че клиентът не е извършил плащане или е нарушил сроковете за заплащане, агенцията има право без съгласието на клиента, да анулира резервацията. В този случай агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетения или неустойки.

8. В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи агенцията да изпълни заявените услуги в посочените срокове по независещи от агенцията причини, тя може без съгласието на клиентите, без да носи отговорност за това, да направи следните промени, които клиентът приема, че не представляват значителна промяна в някоя от клаузите на договора:
- Да промени хотела, в който се настаняват клиентите с хотел от същата категория или по-висока, при същите условия на настаняване и при същия пансионат; В тези случаи агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетение или неустойки.
Ако поради независеща от агенцията причини направена резервация бъде анулирана, агенцията възстановява заплатената от клиента сума и не дължи допълнителни обезщетения за това.

9. В случаите, в които резервацията е със статус "с потвърждение", е необходимо допълнително потвърждение от страна на агенцията за наличието на свободни места. Клиентът се задължава да спази посочените в т. 5 и т. 6. срокове на плащане. плащане.

10. Всяка анулация на конкретна резервация трябва да бъде направена в писмен вид в офиса, където е заплатена резервацията или чрез подаване на заявка за на email адреса на на агенцията. Задължително условие е съобщаването на номера на резервацията.

11. Крайната цена на резервацията се отнася за избраните от Вас брой, видове стаи, посочения период на настаняване и като правило не включва местни такси. Тези такси се заплащат от клиентите на рецепцията на хотела. Пансионатът на хранене е посочен за всяка конкретна резервация. Там, където в цената има включена закуска, обяд или вечеря е упоменато изрично. В случай, че има възможност да се заяви хранене срещу допълнително заплащане, това е посочено в самата заявка за резервация.

12. При желание за настаняване в стая с три легла, туристите следва да имат предвид, че третото легло в повечето хотели и средства за настаняване представлява сгъваемо легло, разтегателен диван или походно легло /т.е. не е редовно легло/. Добавянето на допълнително легло намалява пространството в стаята и създава неудобство и за тримата туристи. Не се препоръчва настаняване на други туристи на допълнително легло, освен деца до 12 години.

13. Всички специални изисквания към хотела се потвърждават от хотела на място, при възможност. Ако тези допълнителни предпочитания изискват допълнително плащане, то следва да бъде направено на място, при настаняването.

14. За деца до 12 г. се прилагат специални отстъпки. За да ползвате тези отстъпки е необходимо при резервацията да посочите възрастта на детето към датата на напускане на хотела. В случай, че информацията е некоректна, клиентът заплаща разликата до пълната стойност на резервацията.

15. За деца под 18 г., пътуващи в чужбина сами или с единия от родителите, е необходима нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с посочен телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и копие следва да се носят от туристите по време на пътуването. При неизпълнение на тези условия, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

16. Категорията на хотелите е определена според законодателните особености на съответната държава. Информацията за удобствата и услугите, които предлага всеки хотел, е осигурена от самите хотели към датата на включването им в резервационната система и агенцията не носи отговорност при несъответстие с предварително обявената информация за тях.

17. Туристът следва да има предвид, че настаняването в хотелите като правило е след 14 ч. Освобождаването на стаите, след последната нощувка е до 11 ч. В случай, че предвиждате да се настаните в избрания от Вас хотел късно вечерта (след 22 ч.), следва да се свържете с хотела и лично да предупредите на рецепцията. Всички обявени часове са в местно за дестинацията време.

18. Агенцията не носи отговорност за проблеми, свързани с настаняване на домашни любимци, в случай че не са уточнени в писмен вид в хода на резервацията.

19. Агенцията не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела.

20. Агенцията не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на услугата, при непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на агенцията или нейните контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

21. Агенцията не носи отговорност при неправилно попълване на бланката за резервация от страна на клиента. Неправилното попълване на името при пътуване в чужбина може да доведе до отказ на граничните власти да бъдете допуснати в съответната страна и отказ за настаняване.

22. Агенцията не носи отговорност, не обезщетява и не компенсира туристите, които са се отказали от ползването на услугата или на част от нея. Агенцията не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън заплатената услуга.

23. Агенцията не носи отговорност пред туриста при неиздаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза на туриста, не се възстановяват внесените суми. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на туриста в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква, услугата се анулира и се удържат предвидените неустойки, посочени в т.5 и т.6.

24. Агенцията не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи и не обезщетява клиентите, независимо от това, че поради тези действия те са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга.

25. При нанесени щети на ползваните хотели, конкретният извършител или извършители поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изиска от потърпевшия. Агенцията не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения, при евентуална промяна на графика и съдържанието на заявените услуги, включително и на туристи, които не са отговорни за щетата, но ползват услугата съвместно с отговорното за щетата лице.

26. Агенцията не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън заплатения пансион, независимо дали те са поръчани или не от клиента.

27. При направена хотелска резервация може да бъде добавен индивидуален или групов трансфер срещу допълнително заплащане.
Трансфери, които не са ползвани по вина на клиента / авиокомпанията / автобусният или жп превозвач / фериботната компания и други доставчици на услуги не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна.

28. При неточно изпълнение на услугата, КЛИЕНТЪТ се задължава да уведоми незабавно АГЕНЦИЯТА. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга форма, включително чрез електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.

29. Клиентът има право в 14-дневен срок след ползване на услугата да направи рекламация относно предоставената услуга в писмена или устна форма в офиса, в който е заплатена резервацията или на email office@profitours.bg. Клиентът има право на компенсация до размера на първата нощувка. За рекламации на услуги, избрани на място, агенцията не носи отговорност. Рекламациите се разглеждат в срок до 14 (четиринадесет) дни след получаването им.

30. Пътуващият има право да прекрати едностранно Договора за хотелско настаняване с писмено уведомление до Туроператора без да дължи такса за прекратяването на Договора, ако към момента на изпълнението на туристическия пакет в мястото на дестинацията, или в непосредствена близост до него, настъпят извънредни и непреодолими обстоятелства, като война, терористични актове, земетресения, наводнения, други природни бедствия, епидемии от острозаразни болести или други подобни обстоятелства, които правят невъзможно безопасното пътуване до дестинацията, съответно правят невъзможен безопасния престой на мястото на дестинацията, съгласно договореното в Договора за туристически пакет. При прекратяване на Договора по тази точка Туроператорът се задължава да възстанови на Пътуващия заплатените от последния суми по Договора, като се приспаднат вече направените от Туроператора разходи за изпълнението на Договора към момента на получаване на уведомлението.

31. В случай на възникване на съдебен спор, той се разрешава от Арбитражен съд - София.

32. За неуредени и други въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон и останалото действащо законодателство на Република България.

Запознат съм с общите условия и ги приемам.

Porfi Beach hotel - Халкидики / Ситония, Никити

Празници - Намаления и промоции

152лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Включена закуска

16 резервации наскоро
218лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
933лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
702лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Включена закуска

20 резервации наскоро
533лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
401лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Включена закуска

13 резервации наскоро
805лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Включена закуска

26 резервации наскоро
938лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро

3* Порфи Бийч е идеален за Вашата почивка. Хотелът се състои от основна сграда и две двуетажни престройки. Хотелът е оборудван с ресторант /полупансионът включва континентална закуска, вечеря на блок маса/, таверна, Интернет /заплаща се допълнително/, мини супермаркет и паркинг. Можете да оставите своите вещи в сейф на рецепцията.

Местоположение на Porfi Beach hotel, Халкидики

На полуостров Ситония, Халкидики, спокойно ваканционно кътче, заобиколено от борови дървета, сред чудни градини, разнообразна средиземноморска растителност и палми ще откриете 3* Porfi хотел. Той е разположен непосредствено до божествени плажове, на около 3км от Никити, 2.5км от Метаморфоси, 25км от Нео Мармарас. Спирката на автобусите се намира на около 50м от хотела.


Удобства в Porfi Beach hotel

3* Порфи Бийч, Халкидики разполага с басейн с тераса, шезлонги, чадъри, баскетболно игрище, дартс, тенис на маса, бар на басейна с оригинална тераса и настаняване на стара рибарска лодка, запленяващи морски пейзажи. Моля, имайте предвид, че билярдът, тенис на корт, чадъри на плажа и наемът на велосипеди се предлагат срещу допълнително заплащане. За децата хотелът предлага басейн за деца и игрище.

Стаи и настаняване в Porfi Beach hotel

3* Порфи Бийч, Халкидики разполага с 80 стаи, обзаведени в типичен гръцки стил, баня, тоалетна, сешоар, телефон, кабелна телевизия, хладилник, климатик, балкон или тераса.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

581лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
813лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
765лв
11-18 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
533лв
11-18 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
628лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
397лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
702лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
933лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
638лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
506лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
738лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
473лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
227лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
359лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
847лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
549лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
340лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
539лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
588лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
472лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
1116лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
885лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
678лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
909лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2316лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1737лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
2829лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2135лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
959лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
728лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
915лв
17-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
1213лв
17-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
5562лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
4570лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
501лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
667лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
1489лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
1985лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2285лв
16-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
2781лв
16-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
890лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
1138лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
789лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
557лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
3145лв
24.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
4071лв
24.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1241лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
1654лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
5728лв
16-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

14 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
4570лв
16-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

14 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
2551лв
24.07-01.08
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2022лв
24.07-01.08
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
3199лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
3894лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1092лв
18-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
762лв
18-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
1213лв
20-30 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
882лв
20-30 Юни
на човек

10 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
1042лв
24.06-02.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
778лв
24.06-02.07
на човек

8 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
1489лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
1985лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
933лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
702лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
2666лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
3360лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
5319лв
17-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

13 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
4244лв
17-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

13 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
3779лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
3085лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
570лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
405лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
202лв
17-20 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
252лв
17-20 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
837лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
605лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
3629лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2818лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
1770лв
30.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
2233лв
30.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
667лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
501лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
3047лв
2-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
3841лв
2-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
837лв
7-14 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
605лв
7-14 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
381лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
546лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
533лв
8-15 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
765лв
8-15 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
655лв
10-16 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
457лв
10-16 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
3507лв
16-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
4598лв
16-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1081лв
17-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
765лв
17-24 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
750лв
17-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
533лв
17-24 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
2135лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
2829лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1428лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
1924лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1986лв
26.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
2647лв
26.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2399лв
1-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1804лв
1-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
2818лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
3629лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
800лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
601лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
1675лв
5-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
2171лв
5-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
985лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
754лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
2356лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1959лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
2742лв
25-31 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
3437лв
25-31 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
1264лв
26.07-05.08
на човек

10 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
1595лв
26.07-05.08
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
2742лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
3437лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3602лв
20-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
4528лв
20-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
1937лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
1523лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
1293лв
1-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
1888лв
1-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
765лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
533лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
533лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
765лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3278лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
4270лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1467лв
18-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
2063лв
18-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2287лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
2981лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1237лв
21.06-01.07
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
906лв
21.06-01.07
на човек

10 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
329лв
22-26 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
461лв
22-26 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1861лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
2439лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2264лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
2958лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3285лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2590лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
2285лв
26.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
2880лв
26.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
667лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
501лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
2880лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2285лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
1340лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
11016лв
01.07-07.08
2 възрастни, 1 дете

37 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1737лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
8569лв
01.07-07.08
2 възрастни, 1 дете

37 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
3040лв
2-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2345лв
2-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
1737лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
2200лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2495лв
9-22 Юли
на човек

13 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
3140лв
9-22 Юли
на човек

13 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
601лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
800лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2455лв
16-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
1959лв
16-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
1890лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
632лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
1543лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
797лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
5562лв
25.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
4570лв
25.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
506лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
2275лв
1-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
638лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
2870лв
1-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
4009лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
3199лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
1116лв
4-11 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
885лв
4-11 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
2700лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2204лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
3240лв
9-15 Авг
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
2644лв
9-15 Авг
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
1081лв
24.08-03.09
на човек

10 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
1412лв
24.08-03.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
854лв
25.08-02.09
на човек

8 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
5931лв
25.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

15 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
7419лв
25.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

15 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
1119лв
25.08-02.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2285лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
2880лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1200лв
1-10 Сеп
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
902лв
1-10 Сеп
на човек

9 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
667лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
501лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
2522лв
3-13 Сеп
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
1860лв
3-13 Сеп
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
789лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
557лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
1125лв
11-17 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
1621лв
11-17 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1554лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
976лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
697лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
1110лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
549лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
433лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
1814лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1318лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
938лв
5-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
1351лв
5-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
9327лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
2829лв
13-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
12055лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2135лв
13-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
2440лв
15-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
3267лв
15-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1952лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
914лв
17-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
1311лв
17-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2613лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3091лв
18-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
834лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
1165лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
4132лв
18-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
4803лв
20-30 Юни
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
938лв
20-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
3645лв
20-30 Юни
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
1626лв
20-27 Юни
2 възрастни, 5 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1163лв
20-27 Юни
2 възрастни, 5 деца

7 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
1351лв
20-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2134лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1555лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
2514лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
885лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3209лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
654лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
1756лв
24.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
2351лв
24.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2666лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
3360лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2285лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
2880лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1920лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
702лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
1654лв
26.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1241лв
26.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
2666лв
26.06-16.07
на човек

20 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1523лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
2005лв
26.06-16.07
на човек

20 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
933лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1241лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
1654лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3110лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2482лв
29.06-09.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
3309лв
29.06-09.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2416лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
2400лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1904лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
1654лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2013лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
2592лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2666лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
3360лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1241лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
1654лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1241лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
3309лв
5-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2482лв
5-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
838лв
5-10 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
1086лв
5-10 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1403лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
1866лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2345лв
9-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
3040лв
9-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2162лв
9-19 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
2592лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2823лв
9-19 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2013лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
1904лв
10-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
2400лв
10-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
852лв
12-18 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2952лв
12-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
654лв
12-18 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
3778лв
12-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3265лв
21-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
4091лв
21-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3199лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
3894лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1914лв
28.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1517лв
28.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
797лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
632лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
885лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
3894лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1116лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3199лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
2864лв
7-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2285лв
7-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
1595лв
8-18 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1264лв
8-18 Авг
на човек

10 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
2864лв
15-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
2285лв
15-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
3894лв
20-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3199лв
20-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
1784лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1437лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
3300лв
25.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
2122лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
2701лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
2638лв
25.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
1816лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
2394лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
3110лв
28.08-03.09
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
2416лв
28.08-03.09
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
978лв
1-11 Сеп
на човек

10 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
1309лв
1-11 Сеп
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
468лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
551лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
2324лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1828лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
533лв
4-8 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
401лв
4-8 Сеп
на човек

4 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
765лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
533лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
875лв
1-13 Юни
на човек

12 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
2121лв
1-8 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1141лв
1-9 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
1542лв
1-8 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
1272лв
1-13 Юни
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1670лв
1-9 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
841лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
1255лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
886лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
504лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1233лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
405лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
765лв
4-11 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
533лв
4-11 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
2021лв
4-9 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1525лв
4-9 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
76лв
5-6 Юни
на човек

1 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
1066лв
5-19 Юни
на човек

14 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
457лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
1529лв
5-19 Юни
на човек

14 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
109лв
5-6 Юни
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
655лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1371лв
6-15 Юни
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
1966лв
6-15 Юни
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
655лв
9-15 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
765лв
9-16 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
457лв
9-15 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
533лв
9-16 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
2283лв
10-19 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1327лв
10-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1688лв
10-19 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
979лв
10-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
765лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
533лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
1267лв
11-27 Юни
на човек

16 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
1796лв
11-27 Юни
на човек

16 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
759лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
1057лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2829лв
12-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2440лв
12-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
2135лв
12-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
3267лв
12-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
588лв
13-20 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
472лв
13-20 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
1307лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
976лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
533лв
14-21 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
3267лв
14-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
765лв
14-21 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
2440лв
14-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
3327лв
16-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2829лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2501лв
16-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
2135лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
1351лв
17-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
938лв
17-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
305лв
17-21 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
437лв
17-21 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
4826лв
19-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3734лв
19-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
946лв
20-28 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
4191лв
20.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

12 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
2013лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
5382лв
20.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

12 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2179лв
20-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
682лв
20-28 Юни
на човек

8 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
1434лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
3005лв
20-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1890лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
1081лв
21-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2469лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
750лв
21-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
2239лв
21.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
3066лв
21.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1307лв
22-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
1803лв
22-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
229лв
22-25 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
328лв
22-25 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1864лв
23.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
2525лв
23.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2195лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1120лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
1616лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
1533лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1925лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
2586лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1594лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1997лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1180лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
577лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
1534лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
776лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1479лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1132лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
3309лв
25.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2666лв
25.06-05.07
2 възрастни, 3 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
4801лв
25.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3809лв
25.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
702лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
2005лв
25.06-05.07
2 възрастни, 3 деца

10 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
2482лв
25.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
933лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2606лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1985лв
26.06-02.07
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2010лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
1489лв
26.06-02.07
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
601лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
800лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1241лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
1654лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
993лв
30.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
3809лв
30.06-10.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
4801лв
30.06-10.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
5702лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1323лв
30.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
4429лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
2316лв
1-8 Юли
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
16552лв
01.07-08.08
2 възрастни, 2 деца

38 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
20949лв
01.07-08.08
2 възрастни, 2 деца

38 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1920лв
1-5 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
656лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
14373лв
01.07-08.08
1 възрастни, 2 деца

38 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2482лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
2482лв
1-11 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
1523лв
1-5 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
1737лв
1-8 Юли
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
3309лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
771лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2647лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1986лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
11232лв
01.07-08.08
1 възрастни, 2 деца

38 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
3309лв
1-11 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2010лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
2005лв
1-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
2666лв
1-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2606лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
802лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
1489лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
1886лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
501лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
1866лв
2-16 Юли
на човек

14 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1523лв
2-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
1403лв
2-16 Юли
на човек

14 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
1066лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
667лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1937лв
2-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3309лв
3-13 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2285лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
2010лв
3-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
2880лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
993лв
3-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
1323лв
3-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
501лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
2482лв
3-13 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
2606лв
3-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
667лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3221лв
4-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
501лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
3428лв
4-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
4321лв
4-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
667лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4147лв
4-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
670лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
2666лв
5-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1489лв
5-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
1985лв
5-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2005лв
5-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
3629лв
5-12 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
869лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2818лв
5-12 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
2592лв
6-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2013лв
6-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
1066лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
802лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
2978лв
7-16 Юли
1 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2234лв
7-16 Юли
1 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
3099лв
8-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2771лв
8-18 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2109лв
8-18 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
7011лв
8-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

13 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
5506лв
8-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

13 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
2438лв
8-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
1241лв
9-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
1173лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
2285лв
9-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
1654лв
9-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1520лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2880лв
9-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1904лв
11-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
2400лв
11-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1784лв
14-21 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1437лв
14-21 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
586лв
14-18 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
453лв
14-18 Юли
на човек

4 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
2688лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
4516лв
15-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
3382лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
5673лв
15-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
758лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
4009лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
3199лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
1264лв
16-26 Юли
на човек

10 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
1595лв
16-26 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
957лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
4711лв
16-28 Юли
1 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3918лв
16-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
1116лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3918лв
16-28 Юли
1 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
4570лв
16-30 Юли
1 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
885лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
1770лв
16-30 Юли
на човек

14 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
2232лв
16-30 Юли
на човек

14 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1763лв
16-24 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
5728лв
16-30 Юли
1 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2160лв
16-24 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
4909лв
16-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
501лв
17-21 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
435лв
17-21 Юли
на човек

4 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
2285лв
17-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
2864лв
17-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
2612лв
18-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
3273лв
18-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
435лв
20-24 Юли
на човек

4 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
126лв
20-21 Юли
на човек

1 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
2528лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
159лв
20-21 Юли
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
2938лв
20-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
501лв
20-24 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
3682лв
20-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
3189лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
319лв
21-23 Юли
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
253лв
21-23 Юли
на човек

2 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
1116лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
885лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
632лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
797лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
5006лв
25.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
4113лв
25.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
4091лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3265лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
2372лв
27.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
1959лв
27.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
1435лв
28.07-06.08
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
2046лв
28.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1632лв
28.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
957лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
758лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
1138лв
28.07-06.08
на човек

9 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
957лв
29.07-04.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1770лв
29.07-05.08
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
2233лв
29.07-05.08
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
3199лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
758лв
29.07-04.08
на човек

6 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
4009лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3321лв
31.07-07.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
885лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
1116лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2742лв
31.07-07.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
2149лв
1-18 Авг
на човек

17 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
2711лв
1-18 Авг
на човек

17 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3189лв
1-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
632лв
1-6 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
2528лв
1-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
797лв
1-6 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
632лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
797лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2528лв
5-15 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
3189лв
5-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2528лв
5-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
3189лв
5-15 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1959лв
6-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
2455лв
6-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
2700лв
7-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2204лв
7-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
5399лв
7-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
3085лв
7-14 Авг
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
3199лв
7-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
3894лв
7-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
4407лв
7-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
3779лв
7-14 Авг
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
638лв
8-12 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2742лв
8-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
506лв
8-12 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
3437лв
8-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
2233лв
10-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
5399лв
10-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
4407лв
10-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
1770лв
10-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
2233лв
12-19 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
2781лв
12-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3273лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1770лв
12-19 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
2612лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
2285лв
12-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
4009лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3189лв
14-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
2528лв
14-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
3199лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
5562лв
15-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4570лв
15-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
506лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
638лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
4851лв
19.08-26.09
на човек

38 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
3594лв
19.08-26.09
на човек

38 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
3032лв
20-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1116лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
885лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
1783лв
20.08-01.09
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1386лв
20.08-01.09
на човек

12 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
2371лв
20-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
797лв
21-26 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
3234лв
21-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2655лв
21-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
632лв
21-26 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
2129лв
22-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
3091лв
22-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
3091лв
22-29 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
3901лв
22-29 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
2707лв
22-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
3785лв
22-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2803лв
25.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
2142лв
25.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
2873лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
3683лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
1241лв
28.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
1572лв
28.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
1489лв
29.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
1985лв
29.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
1804лв
1-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
1904лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
2400лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2399лв
1-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
702лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
2666лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
933лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
3360лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
1083лв
3-15 Сеп
на човек

12 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
702лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
303лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
1479лв
3-15 Сеп
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
402лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
933лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
1904лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
2400лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
1213лв
5-15 Сеп
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
882лв
5-15 Сеп
на човек

10 нощувки
Включена закуска

0 резервации наскоро
1005лв
6-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
1303лв
6-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
453лв
7-12 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
1009лв
7-14 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
1356лв
7-14 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
618лв
7-12 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
2185лв
10-20 Сеп
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
1523лв
10-20 Сеп
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
762лв
10-20 Сеп
на човек

10 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
1092лв
10-20 Сеп
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2196лв
11-20 Сеп
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
2940лв
11-20 Сеп
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
765лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
533лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
539лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
771лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
418лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
328лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
229лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
285лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
310лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
211лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
671лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
440лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
1612лв
26.09-01.10
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1034лв
26.09-01.10
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
1612лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
1034лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
57лв
1-2 Окт
на човек

1 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
628лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
397лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
90лв
1-2 Окт
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
1647лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1451лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1202лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1349лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
1186лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
1023лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
665лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
442лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
1254лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
862лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1513лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
533лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
1004лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
696лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
541лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1843лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
525лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
640лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2186лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
2682лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2013лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
1297лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2007лв
25-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1611лв
25-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
1132лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
2509лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2760лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2264лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
2264лв
29.06-09.07
на човек

10 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
2760лв
29.06-09.07
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1611лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
2013лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
1359лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
679лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
1812лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
805лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
2344лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1557лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1007лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
938лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
778лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1172лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2109лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1875лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1409лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
1641лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1865лв
23-29 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1567лв
23-29 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
2176лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
2507лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2245лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
1948лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
2215лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
1950лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
1722лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря